Wie ben ik?

Ik ben Mascha Regtien
Al ruim 20 jaar ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs en heb ik in de loop der jaren aan alle groepen les gegeven. Na de stap van Schoolleider en Leerkracht Coach besloot ik, toen ik mijn kinderen kreeg, om parttime als leerkracht te gaan werken.

Tijdens mijn werk als leerkracht zie ik ieder jaar weer kinderen die het lastig vinden om de leerstof eigen te maken. Het vaak herhalen van de instructie en het extra oefenen vergt een enorme inspanning voor het kind, de ouder(s) en de leerkracht. Ondanks deze extra investeringen kun je meestal nauwelijks spreken van een wezenlijk verschil. Het gaat mij dan ook aan het hart dat deze kinderen zo hun best doen en het dan vaak toch niet lukt.

In 2015 ben ik in aanraking gekomen met de Kernvisie methode van Wim Bouma
Ik volgde de didactische en de sociaal emotionele module. Hier leerde ik om leermoeilijkheden (en welbevinden van kinderen) vanuit een andere, namelijk visuele kant te benaderen en een nieuwe uitdaging werd geboren, namelijk; Visueel ingestelde kinderen laten ervaren dat zij ook slim zijn. Zo ontstond: Anders Slim.

Naast mijn parttime werk als leerkracht merk ik dat het één op één begeleiden van kinderen mij veel energie geeft en goed te combineren is.

Ik hoop dan ook dat ik bij veel kinderen (met behulp van ouders) het plezier in leren en het vertrouwen in hun eigen kunnen terug kan brengen, met als doel zelfstandig verder te gaan.