Dyslexie

Dyslexie

Vaak op het advies van school, laat u een dyslexietest doen. Voordat uw kind daarvoor in aanmerking komt is er op school vaak al veel extra tijd besteed aan de achterstand die uw kind heeft opgelopen.

Als is vastgesteld dat uw kind, volgens de gestelde normen, dyslectisch blijkt te zijn, komt het in aanmerking voor een dyslexiebehandeling.

Soms is het leerprobleem net niet erg genoeg en wordt er geen dyslexieverklaring afgegeven. Geen verklaring betekent geen externe extra begeleiding voor uw kind. Dan staat u met lege handen, want u ziet dat uw kind niet dom is, maar ook dat het vastloopt op school.

Dyslexiebehandeling

Wanneer u geluk heeft, komt uw kind in aanmerking voor een dyslexiebehandeling die vergoed wordt door uw verzekering. Dat kan zijn binnen school, met een ambulante begeleider, of in een orthopedagogische praktijk.
Een dyslexiebehandeling houdt in dat uw kind 40 tot 60 weken lang, wekelijks stof aangeboden krijgt die opnieuw gericht is op een linksgeoriënteerde leerstijl. Men gaat door met wat op school al niet bleek te passen bij het kind. Dagelijks thuis minimaal 25 minuten oefenen met deze materie hoort daar uiteraard ook bij.
De resultaten van deze behandeling zijn zeer beperkt. Zeker wanneer je kijkt hoeveel contacturen hier tegenover staan. Waarom? Omdat men niet in staat is te ontdekken dat uw kind een andere leerstijl heeft. Men noemt dit een neurologische afwijking van uw kind, maar eigenlijk ontbreekt het aan een juiste leermethodiek om deze kinderen met een rechts georiënteerde leerstijl op een goede manier te kunnen helpen.

Overigens komt een kind alleen in aanmerking voor de vergoedingsregeling voor een dyslexiebehandeling als het enkelvoudige dyslexie heeft. ‘Enkelvoudig’ betekent dat er bij de leerling naast dyslexie geen sprake is van één of meer andere (leer)stoornissen. Heeft iemand bijvoorbeeld ooit uw kind het label AD(H)D gegeven, dan komt u dus niet voor een vergoeding in aanmerking. Hoeveel kinderen vallen hierdoor buiten de boot? Heeft een kind met AD(H)D dan geen hulp nodig bij het lezen en schrijven? Of is AD(H)D ook gewoon een mogelijk kenmerk van een rechts georiënteerde leerstijl en kunnen de reguliere behandelaars daar niet mee overweg?
De Kernvisie methode laat uw kind op een natuurlijk manier leren vanuit zijn eigen persoonlijke kracht: door uw kind te leren de lesstof zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen wordt. In korte tijd ziet uw kind dat het wel in staat is om te leren en wel in staat is om te automatiseren. Schoolresultaten gaan met sprongen vooruit en het zelfvertrouwen van uw kind ook!