Voortgezet onderwijs

De rechtsgeoriënteerde leerling – met of zonder dyslexie verklaring – kan behoorlijk vastlopen in het voortgezet onderwijs.

Diegene die op de basisschool extra aandacht hebben gekregen, zullen dit op het voortgezet onderwijs ook weer nodig hebben. Maar er komt een groep bij. Dat zijn diegene die het, op basis van hun compenserend vermogen, nog gered hebben op de basisschool door vele trucjes en ezelsbruggetjes toe te passen.

Vaak zien we leerlingen, meestal uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs, waarbij de trucjes en ezelsbruggetjes niet meer voldoende werken omdat de vraagstukken te complex worden. Hun grote probleem is, dat zij de basisinformatie zoals de sommen tussen 1-20, de tafels en de woordbeelden niet hebben geautomatiseerd. Door middel van de Kernvisie methode worden zij in staat gesteld om alsnog deze basisinformatie automatiseren.

Daarnaast vraagt het voortgezet onderwijs een andere manier van leren. De leerlingen krijgen andere vakken zoals vreemde talen en de hoeveelheid lesstof wordt steeds groter. Ook hier biedt de Kernvisie methode oplossingen om wel te kunnen automatiseren en bijvoorbeeld grote stukken tekst te leren.