Kernvisie methode

De kernvisie methode helpt kinderen met een leerprobleem.

Uw kind doet heel erg zijn of haar best. Thuis en op school is er “al van alles aan gedaan ” en toch wil het maar niet lukken. Eigenlijk begrijpt u dat niet want als u naar uw kind kijkt doet het soms dingen waarvan u denkt ‘goh, wat slim voor deze leeftijd’, terwijl de bv. simpele woordjes of sommen niet geautomatiseerd worden.
Vaak zie je bij kinderen, zoals hierboven omschreven, de overeenkomst dat zij de voorkeur hebben om gebruik te maken van hun rechterhersenhelft. Dit betekent dat zij heel sterk zijn in het denken in beelden en het sterk voelen (visueel/kinesthetisch). Zij kunnen veel informatie in beelden opslaan.


De manier waarop uw kind informatie op school aangeboden krijgt sluit daarom niet goed aan bij de manier waarop uw kind dit verwerkt. Binnen ons onderwijs worden kinderen namelijk aangesproken op het denken/leren met hun linkerhersenhelft. De lesstof wordt voornamelijk auditief en analytisch aangeboden.
Auditief doordat je goed moet luisteren naar de uitleg in woorden en analytisch doordat er in stapjes naar het antwoord toegewerkt wordt. Men gaat er vanuit dat door herhaling de lesstof vanzelf in het lange termijn geheugen komt.
Helaas is dit bij de kinderen niet het geval. Zij denken namelij in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor zij nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ worden gezien.
Kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl automatiseren niet zoals school hen dat leert. Door de verschillende gedachtestromen en associaties wordt bij deze kinderen dit automatiseringsproces verstoord.
De Kernvisie methode stelt uw kind in staat om de informatie zo te vergaren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden. Het laat kinderen bewust informatie opslaan in het lange termijngeheugen. En wat blijkt? Deze kinderen kunnen wel automatiseren en spelling toepassen, zij moeten de informatie alleen anders aangereikt krijgen. Geen trucje maar een andere werkwijze.

Waar kan uw kind mee geholpen worden?
– lezen – spelling – automatiseren van de sommen tot 20 – de tafels – cijferend rekenen
– grote teksten lezen – topografie – concentratie verbetering – faalangst bestrijding
– verbetering zelfbeeld.